HỘI NÔNG DÂN
Bài tuyên truyền Đại hội Nông dân xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2023 - 2028
13/03/2023 05:45:08

Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ hội viên Hội Nông dân trong toàn xã

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thật sự ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh”. Trong hành trình đi tìm đường cứu nước và trải nghiệm thực tiễn cách mạng đã giúp Người hiểu và khẳng định rằng vấn đề giải phóng dân tộc ở Việt Nam thực chất là vấn đề nông dân. Nông dân vừa là động lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt và cũng là đối tượng vận động của cách mạng.

Trải qua 7 kỳ Đại hội, từ năm 1988 đến năm 2023;  Hội Nông dân Việt Nam đã mang nhiều tên gọi khác nhau. Từ tổ chức Nông hội đỏ đến Hội tương tế ái hữu, Hội Nông dân phản đế, Hội Nông dân cứu quốc, Hội Nông dân giải phóng miền Nam, Hội Nông dân tập thể, Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam và ngày nay được đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam.

Mặc dù ở bất kỳ giai đoạn nào với tên gọi khác nhau. Song tổ chức chính trị của giai cấp nông dân luôn thể hiện rõ vai trò và vị trí của mình trong việc tập hợp, động viên giai cấp nông dân tham gia tích cực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trải qua 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội nông dân Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam xã Cẩm Phúc đã không ngừng lớn mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam xã Cẩm Phúc đã tổ chức thành công các kỳ đại hội đại biểu Hội Nông dân xã đã có 1.175 hội viên tham gia vào hội và đã được củng cố đi vào hoạt động ở 6 chi hội. Cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Cẩm Phúc tích cực phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cùng với Đảng, Chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Cẩm Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trải qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành với những thành tích đóng góp vào thực hiện những thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế xã hội, ANQP của xã, huyện, tỉnh và phong trào nông dân cả nước.

Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ hội viên Hội Nông dân xã Cẩm Phúc!

Hướng dẫn số 05 ngày 14/11/2022 của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028.

Được sự nhất trí và chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy xã Cẩm Phúc

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Cẩm Phúc dự kiến long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 vào sáng ngày 19/03/2023 tại Hội trường trung tâm xã. Đây là Đại hội có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự phát triển của tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ đề của Đại hội là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân, chung sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đây là Đại hội của sự “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”, là Đại hội của trí tuệ và niềm tin, nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của giai cấp nông dân quyết tâm đổi mới và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xã Cẩm Phúc vững mạnh về mọi mặt.

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất hội Nông Dân xã đề nghị nhân dân và hội viên hội Nông Dân phát động phong trào thi đua, tổ chức và tích cực thực hiện các đợt thi đua cao điểm trong quý I, quý II và những tháng tiếp theo năm 2023.

          Các chương trình thi đua trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo bền vững, trong đó cốt lõi là phát triển sản xuất NN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

1. Vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu hội Nông Dân xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2023 - 2028

2. Các thôn xóm tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, thu dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, những nơi cộng cộng, phát quang cây cối, làm cỏ dọc các tuyến đường giao thông.

          3. Tiếp tục tuyên truyền lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua xây dựng xã  nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn xã.

                    Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ hội viên Hội Nông dân xã Cẩm Phúc!

Chào mừng ĐH đại biểu hội Nông Dân xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2023 - 2028 cán bộ hội viên hội nông dân và nhân dân xã Cẩm Phúc ra sức thi đua, phấn đấu, lập thành tích cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Cẩm Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh. Quê hương Cẩm Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2436
Trước & đúng hạn: 2436
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 17:09:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0