CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Uỷ ban bầu cử xã Cẩm Phúc công bó kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Phúc khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/06/2021 12:00:00

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1848
Trước & đúng hạn: 1848
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 12:41:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0