VĂN HÓA-XÃ HỘI
Cẩm Phúc hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
08/11/2021 09:53:12

         Thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025

         Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương và UBND huyện Cẩm Giàng. Trong thời gian qua, UBND xã Cẩm Phúc đã triển khai, hướng dẫn các thôn tiến hành rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo các tiêu chí cụ thể đã ban hành

       Theo hướng dẫn, hộ chuẩn nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1.500.000đ trở xuống và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1.500.000đ trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

            Trên cơ sở các quyết định, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2021 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, đồng thời triển khai kế hoạch, hướng dẫn cụ thể các thôn nhằm đảm bảo việc rà soát, bình chọn được dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật.

            Qua thời gian triển khai, các cơ sở thôn đã khẩn trương và nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch của Ban chỉ đạo. Việc rà soát và bình chọn đảm bảo công khai, dân chủ và đúng đối tượng. Ngay sau khi có kết quả rà soát và bình xét ở các thôn, Ban chỉ đạo xã đã họp rà soát một lần cuối và thống nhất danh sách số hộ, số nhân khẩu nằm trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn xã. Cụ thể: năm 2021, xã Cẩm Phúc còn 38 hộ thuộc diện nghèo với 70 nhân khẩu (chiếm 1.42%), giảm 4 hộ nghèo so với năm 2020.  Số hộ cận nghèo còn 17 hộ với 35 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0.64%, giảm 04 hộ so với năm 2020

            Thời gian tiếp theo, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn xã sẽ tiến hành lập báo cáo danh sách các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo trình UBND huyện ra Quyết định công nhận, nhằm đảm bảo các hộ được kịp thời thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giúp các hộ từng bước tháo gỡ các khó khăn trong cuộc sống.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2412
Trước & đúng hạn: 2412
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 08:28:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 51,505