CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội đồng nhân dân xã Cẩm Phúc tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ theo luật định) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023
26/07/2023 10:06:29

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện Cẩm Giàng và được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Ngày 25/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Cẩm Phúc tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ hop thường kỳ) theo luật định.

 
            Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Xuân Kiều: Ủy viên BTV Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BTV, BCH đảng bộ; Trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và 23 ông bà Đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp được tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình:

          - Báo cáo về tình hình phát triển kinh tê-xã hội 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

- Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ, giải pháp thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

- Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022.

- Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án phân bổ kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023.

- Thường trực UB MTTQ  xã thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND xã.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã.

- Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND xã.

- Tờ trình của Thường trực HĐND xã về chương trình giám sát năm 2024.

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cư tri trước kỳ họp thư 9 HĐND xã.

Một số báo cáo không thông qua trước kỳ họp nhưng đã gửi văn bản  đến các đại biểu nghiên cứu, xem xét cho ý kiến .

 (Ông  Tăng Tiến Trình: Phó Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo trước kỳ họp)
 (Ông Nguyễn Văn Thướng: Phó Chủ tịch HĐND xã thông qua Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã  năm 2024)

Tại kỳ họp đã có 04 ý kiến  thảo luận, ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung, vấn đề mà cử tri quan tâm và đề xuất giải quyết đó là: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân; công tác giao thông thủy lợi-vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo an ninh trật tự;  công tác sản xuất; đề nghị  sớm được đấu nối điện nước tại khu đất đã đấu giá…

  
 
 
(Các đại biểu  phát biểu ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp)  
     
          Các ý kiến trên đã được lãnh đạo UBND xã tiếp thu, giải trình, làm rõ  trước kỳ  họp  và sẽ  được UBND xã tiếp tục  triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 
(Ông Vũ Mạnh Huy: Chủ tịch UBND xã tiếp thu. giải trình cac ý kiến của đại biểu)
 
 Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đồng chí Trần Xuân Kiều: Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã đã đánh giá cao những kết quả đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thồi đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo UBND xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và sớm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện và giải quyết những vướng mắc mà các đại biểu đã nêu. Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu HĐND xã phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu dân bầu để thảo luận và quyết sách những vấn đề, những dự án đảm bảo hợp pháp, hợp hiến. Tăng cường công tác giám sát để UBND xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2023  đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.   
 (Đồng chí Trần Xuân Kiều: Ủy viên BTV Huyện ủy-Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp)

Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và thực hiện thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, kỳ họp đã thống nhất thông qua các Nghị quyết đó là:

1/ Nghị quyết về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

          2/ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022.

3/ Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Điều chỉnh mức đầu tư công trình cải tạo trụ sở làm việc; điều chỉnh việc mở rộng diện tích và xây dựng trường THCS, trường Tiểu học;  bổ sung công trình cải tạo nâng cấp bãi tập kết rác).

4/ Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023.

5/ Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024.

Với tinh thần  làm việc nghiêm túc, khẩn chương đầy trách nhiệm của các đại biểu HĐND xã, kỳ họp thứ 9 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Thông qua các nghị quyết đã được kỳ họp phê duyệt  làm căn cứ để UBND xã  tiếp tục triển khai thực hiện và  phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ,  chỉ tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm sau.  

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2883
Trước & đúng hạn: 2883
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 11:30:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 14
Tất cả: 52,740