VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND xã Cẩm Phúc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phê duyệt điều chỉnh công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công năm 2023
02/10/2023 02:51:45
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2958
Trước & đúng hạn: 2958
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 16:40:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Mạnh Huy

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0973027257

Email: vumanhhuy1970@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 52,812