CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo số 15/TB-UBND ngày 25/03/2022 của UBND xã về công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường
14/07/2022 06:32:08
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4317
Trước & đúng hạn: 4317
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 15:58:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 13
Tất cả: 36,065