CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quyết định số 895/QĐ-UBND ngyaf 15/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi của Sở LĐTB&XH
08/07/2023 03:06:15
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2958
Trước & đúng hạn: 2958
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 16:15:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Mạnh Huy

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0973027257

Email: vumanhhuy1970@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 52,812