CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quyết định số 413 ngày 10/3/2023 cua UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
22/03/2023 05:43:00
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1218
Trước & đúng hạn: 1218
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/06/2023 15:56:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 17
Tất cả: 49,141