CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Xã Cẩm Phúc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí Bí Thư Đảng uỷ với nhân dân thôn Vũ Xá năm 2023
26/06/2023 04:11:00

Thực hiện Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền huyện và các xã, thị trấn với nhân dân năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 40 - KH/ĐU, ngày 23/02/2023 và Thông báo của Đảng uỷ xã Cẩm Phúc về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với nhân dân thôn Thôn Vũ Xá năm 2023.

Ngày 25/6/2023, Đảng ủy xã Cẩm Phúc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với nhân dân thôn Thôn Vũ Xá năm 2023.

*Về Đại biểu Huyện:

+ Đồng chí Vũ Thạch Bồn – HUV, Chủ tịch UB MTTQ huyện

+ Đồng chí Nguyễn Văn Chiến –Phó Trưởng Ban Ban dân vận huyện ủy

+ Đỗ thị Thanh - chuyên viên Ban dân vận huyện ủy đã về dự

*Về Đai biểu xã:

+ Đồng chí Trần Xuân Kiều – UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phúc

+ Các đồng chí trong Ban TV, BCH Đảng bộ xã Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng, phó các Ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công chức xã

* Về Đại biểu thôn Vũ Xá

+ Đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận cùng các đồng chí cán bộ, đảng viên, trưởng các đoàn thể, chi hội và nhân dân thôn Vũ Xá .

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.; Thông qua Chương trình hội nghị; Giới thiệu chủ tọa hội nghị; Cử thư ký ghi biên bản hội nghị; Thông qua Nội quy của hội nghị tiếp xúc, đối thoại

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, chủ toạ Hội nghị tiếp xúc đối thoại đã thông qua: Thông báo mục đích, nguyên tắc, nội dung tiếp xúc, đối thoại; Thông báo khái quát tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Điều hành nhân dân thảo luận (thông qua các ý kiến bằng phiếu và trực tiếp tại Hội nghị.

 (Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã điều hành nội dung thảo luận tại Hội nghị)

Hội nghị tiếp xúc đối thoại đã có 23 ý kiến (phát biểu trực tiếp 08 và thông qua phiếu 15) với 38 vấn đề nhân dân quan tâm ở các lĩnh vực: Quản lý đất đai; Sản xuất nông nghiệp; Văn hoá xã hội; An ninh trật tự; Giao thông thuỷ lợi; Vệ sinh môi trường và An toàn thực phẩm.

 
 
 
(Nhân dân dự Hội nghị phát biểu ý kiến) 

Các vấn đề mà nhân dân ý kiến đã được đồng chí Bí thư Đảng uỷ trực tiếp trả lời và phân công một số công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực đã trả lời trước hội nghị tiếp xúc đối thoại đã được nhân dân dự hội nghị đồng thuận nhất trí.

 (Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã trả lời các ý kiến của nhân dân)
 (Đồng chí Công chức địa chính xã trả lời ý kiến củae Nhân dân)

Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Phúc với nhân dân thôn Vũ Xá năm 2023 diễn ra trong không khí cởi mở, trân tình. Những vấn đề nhân dân quan tâm nêu ra được đồng chí Bí thư tiếp thu và trả lời thẳng thắn. Hội nghị đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Thông qua các ý kiến của nhân dân tại hội nghị tiếp xúc đối thoại với đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã  để  Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về  phát triển kinh tế, VH-XH, đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn xã trong thời gian tới.  


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2958
Trước & đúng hạn: 2958
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 16:42:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Mạnh Huy

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0973027257

Email: vumanhhuy1970@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 52,812