HỘI NÔNG DÂN
Hội nông dân xã Cẩm Phúc hoàn thành tổ chức Đại hội chi hội nông dân các thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027
08/12/2022 12:00:00

Căn cứ Hướng dẫn của Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Từ ngày 26/11 – 04/12/2022, Hội Nông dân xã Cẩm Phúc đã chỉ đạo 6/6 chi hội tổ chức Đại hội chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, 6/6 Chi hội nông dân xã Cẩm Phúc đã không ngừng củng cố và phát triển; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương. Các chi hội phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Điều lệ hội nông dân các cấp, củng cố, xây dựng tổ chức hội. Trong nhiệm kỳ, 6 chi hội nông dân đã kết nạp được 54 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 1.175 hội viên. Hàng năm, chi hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét đánh giá, có 77 hộ nông dân SXKDG các cấp, trong đó có một số hộ tiêu biểu như: hộ ông Nguyễn Văn Thịnh – mô hình trồng hoa tại thôn Phúc A; hộ ông Nguyễn Xuân Dịu – mô hình nuôi bò tại thôn Phúc Cầu. Trong những năm qua, 6/6 chi hội nông dân được Hội nông dân xã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ 6.933 triệu đồng cho 143 hội viên nông dân vay phát triển kinh tế. vì thế, trong 5 năm, các chi hội đã giúp cho 14 hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Các phong trào của chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Với tinh thần và trách nhiệm cao, 6/6 chi hội đã Bầu ra chi hội trưởng nông dân, bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Nông dân xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023.

 

 

 

Đại hội Nông dân các cấp nói chung, đại hội chi hội nói riêng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ hội và hội viên nông dân, nhằm tổng kết nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 ;thông qua đại hội, hội viên, nông dân được nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy khát vọng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong thời kỳ đổi mới.Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.Căn cứ Hướng dẫn của Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Từ ngày 26/11 – 04/12/2022, Hội Nông dân xã Cẩm Phúc đã chỉ đạo 6/6 chi hội tổ chức Đại hội chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1166
Trước & đúng hạn: 1166
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 03:43:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0