CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn xã Cẩm Phúc
17/05/2022 06:23:29
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1099
Trước & đúng hạn: 1099
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/05/2023 16:48:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 48,877