QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG
Trích Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng cơ yếu
14/04/2023 03:34:03
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2412
Trước & đúng hạn: 2412
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 07:54:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 51,504