QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG
Thanh niên xã Cẩm Phúc hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
03/11/2022 09:37:56

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Cẩm Phúc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay từ trước mùa tuyển quân, cấp ủy, chính quyền tại địa phương đã trực tiếp, sâu sát chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân.

Trong các đợt tuyển quân hằng năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng với các tổ chức đoàn thể, thôn, khu dân cư tích cực thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; khen thưởng, động viên kịp thời đối với những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ đó, ngay từ những ngày đầu công tác tuyển quân năm 2023, xã Cẩm Phúc đã tiếp nhận được những lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, mong muốn đóng góp công sức phục vụ Tổ quốc. Mỗi lá đơn tình nguyện mang theo tinh thần trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được đóng góp một phần công sức trong công cuộc bảo vệ đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

 
 Thanh niên Lê Công Trường - thôn Tân Cờ hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thời gian này, HĐNVQS xã đang tiếp tục tích cực thực hiện quy trình rà soát đối với các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở các thôn, khu dân cư đảm bảo chặt chẽ công bằng, dân chủ, công khai và khách quan.

Hội đồng NVQS xã Cẩm Phúc – BCH Đoàn Thanh niên xã mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những lá đơn tình nguyện, sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Đoàn viên, thanh niên xã Cẩm Phúc hãy nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân; để tiếp nối truyền thống cha anh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2436
Trước & đúng hạn: 2436
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 02:47:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 51,546