HỘI NÔNG DÂN
Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Cẩm Phúc tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt cho hội viên
19/06/2023 12:00:00

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại  biểu Hội Nông dân xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2023-2028 và chương trình công tác hội năm 2023 của Ban chấp hành Hội Nông dân xã Cẩm Phúc; Được sự quan tâm của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương. Ngày 15/6/2023  Ban chấp hành Hội Nông xã Cẩm Phúc phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương mở lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt cho  hội viên hội nông dân xã.

Về dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Hữu Học: Trưởng phòng hỗ trợ nông dân, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương; Bà Nguyễn Thị Hiên: Phó Chủ tịch Hội Nông dân Huyện Cẩm Giàng và 35 Hội viên Hội nông dân xã.

 (Ông Vũ Quốc Tuấn: Chủ tịch Hội Nông dân xã phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

Sau phần phát biểu khai mạc lớp tập huấn của ông  Vũ Quốc Tuấn: Chủ tịch Hội Nông dân xã, bà  Nguyễn Thị Hiên: Phó Chủ tịch Hội Nông dân Huyện Cẩm Giàng đã phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn.

 (Bà Nguyễn Thị Hiên: Phó Chủ tịch Hội Nông dân Huyện Cẩm Giàng  phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn)

Tiếp theo ông Nguyễn Hữu Học: Trưởng phòng hỗ trợ nông dân, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương đã trực tiếp truyền đạt các nội dung về kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt tới các hội viên hội nông dân.

 (Ông Nguyễn Hữu Học: Trưởng phòng hỗ trợ nông dân, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương truyền đạt các nội dung tại lới tập huấn)
           
             Thông qua  tập huấn giúp  các hội viên Hội nông dân có thêm kiến thức, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt để  tiếp tục duy trì diện tích nuôi thả cá trên địa bàn xã,  tăng năng xuất, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm  thực hiện tốt nhiệm vụ,  chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu hội Nông dân xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2958
Trước & đúng hạn: 2958
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 16:19:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Mạnh Huy

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0973027257

Email: vumanhhuy1970@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 52,812