CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2: Tăng cường cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động của một số cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn xã Cẩm Phúc
16/02/2023 12:00:00
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1218
Trước & đúng hạn: 1218
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/06/2023 14:27:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 14
Tất cả: 49,138