CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo số 28/TB-UBND ngày 18/7/2022 về công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực tiếp công dân xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
11/08/2022 04:24:19
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4317
Trước & đúng hạn: 4317
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 15:57:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 13
Tất cả: 36,065