CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo số 03 ngày 16/01/2023 của UBND xã Cẩm Phúc về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22/03/2023 05:30:36
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1218
Trước & đúng hạn: 1218
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/06/2023 14:57:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 14
Tất cả: 49,138