NÔNG THÔN MỚI
Cẩm Phúc quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao
20/05/2021 03:42:18

Trong thời gian qua, xã Cẩm Phúc đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 18/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tháng 10/2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Phúc vừa vinh dự đón Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì ngay sau đó, cán bộ và nhân dân trong xã lại tiếp tục vào cuộc quyết liệt xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Chương trình xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã.

            Trong thời gian qua, xã Cẩm Phúc đã huy động tối đa các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, Cẩm Phúc đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để xây dựng trường học và các công trình phúc lợi. Cùng với đó, xã ra sức phấn đấu, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế thông qua các ngành nghề, đặc biệt là ngành dịch vụ. DO vậy, nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao không chỉ là nhiệm vụ mà trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp của các thôn trong toàn xã và đạt được những kết quả tích cực. Cho tới nay, qua rà soát, Cẩm Phúc đã hoàn thành 18/18 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, được UBND huyện thẩm tra và đang đề nghị UBND tỉnh thẩm định để được công nhận.

Khu dân cư thương mại xã Cẩm Phúc đang trong quá trình thi công xây dựng
 
 

         Hội phụ nữ xã thường xuyên duy trì đảm bảo VSMT và chăm sóc đường hoa tự quản

   Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã còn gặp một số khó khăn, thách thức như: nguồn lực cho công tác xây dựng NTM nâng cao vẫn chủ yếu từ nguồn đấu giá đất và nguồn NSNN. Việc thu hút nguồn lực xã hội chưa nhiều. Công tác sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vệ sinh môi trường và an ninh còn nhiều nổi cộm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của từng người dân, sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ thôn đến xã, là cơ sở để Cẩm Phúc thực hiện tốt các giải pháp, lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao như đã đề ra.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2436
Trước & đúng hạn: 2436
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 04:37:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0