CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ủy ban bầu cử xã Cẩm Phúc - Tiểu sử những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XX
16/05/2021 03:14:23

Đơn vị bầu cử số 02 gồm các xã Cẩm Phúc, Cẩm Đoài, Cẩm Đông có 8 ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XX. Cụ thể như sau:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1848
Trước & đúng hạn: 1848
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 13:19:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tất cả: 28,302